Ελληνικές Ρίζες: η πύλη του γρίκου του Σαλέντο 🇮🇹
Ψάξτε: αναζήτηση όρων στο λεξικό, στο λεξιλόγιο του P. Stomeo, σε ηχογραφημένα κείμενα.


Ο Γκρίκο ...
Ψάξε στο:
λόγια λεξιλόγιο
αποσπάσματα-Γρ αποσπάσματα-Ελ
Stomeo-λεξ Stomeo-π.χ.

Η γλώσσα μας


Η Σαλέντο Ελλάδα


*********************************************************

Πώς να χρησιμοποιήσετε το μενού Αναζήτηση::

Εισαγάγετε τον όρο αναζήτησης, επιλέξτε μια επιλογή και μετά κάντε κλικ στο "Επιβεβαίωση επιλογής"

* λόγια :
αναζήτηση έναν όρο μέσα "μια λέξη κάθε τόσο" στην Αρχική σελίδα. Για μια λίστα τους όρους , κάντε κλικ στο "Επιβεβαίωση επιλογής" χωρίς να κάνετε καμία επιλογή. .

*Λεξιλόγιο:
αναζήτηση στα ελληνικά, στα γρίκα και μεταξύ τυχόν παραδειγμάτων που συνοδεύουν τον όρο..

* Κείμενα στα γρίκα
* Κείμενα στα ελληνικά:

Αναζητούν τον όρο αντίστοιχα στα ελληνικά και στα ελληνικά μέσα στην ενότητα κειμένου.

* Λεξ. Stomeo:
Πραγματοποιεί την αναζήτηση μέσα στο \«Ελληνο-Σαλέντο λεξιλόγιο σε σύγκριση με τα νέα ελληνικά\» του Καθ. Paolo Stomeo..

* π.χ. Λεξ. Stomeo:
Πραγματοποιεί την αναζήτηση στα παραδείγματα του \«ελληνο-σαλέντος λεξιλογίου\» του καθ. Paolo Stomeo.
.
2012-2024
© www.rizegrike.com