Ελληνικές Ρίζες: η πύλη του γρίκου του Σαλέντο 🇮🇹
Η φωνή: η φωνή του γκρίκο σε δεκάδες ζωντανές ηχογραφήσεις.

Medeco: Το νερό το έβαζε κρύο
Motti èvraze èffie o nerò c'èvaddhe t'addho cinùrio.Quando bolliva toglievi l'acqua e mettevi l'altra pulita.
Fsikhrò? Fredda?
Fsikhrò, fsikhrò! Fredda, fredda!
Ikhe cio ka o kanna' termò, C'erano quelli che la facevano calda,
ma cini pu ìkhane diu zzukkàia. ma quelli che avevano due pignate.
Ikhe ciu pu ikhe a zzukkali manekhò C'erano quelli che avevano una pignata sola
èguaddhe cio ce èvaddhe t'addho puru fsikhrò, toglieva quella (acqua) che c'era e metteva l'altra, anche fredda.
en e' ka ... ekkàntene a spirì na vrasi, Non è che ... tardava un poco per bollire,
ma en e' ka en deveru ka ma non è che è vero che
u khanni - pos e' na po - o termò, gli faccia perdere - come devo dire - il calore,
ka efsikhreni ce jènete matapale fserò che si raffredda e diventa nuovamente duro,
E' 'nen iu, non è così,
ene ka teli pleo poddhì cerò na vrasi matapale è che vuole molto più tempo per ricominciare a bollire,
ma e' tu kanni tìpiti; ma non gli fa niente;
epai kalà, ormai ... va bene, ormai ...
jakai cio ejètti triferò, perché quello si è fatto (già) morbido
ejètti triferò è diventato tenero
en e' ka e' na jettì ... non è che debba (ancora) ammorbidirsi ...
ejènete fserò, depoi e' na kai triferò. ridiventa duro e poi deve farsi (nuovamente) morbido.
E' na fìi o nerò ka e' sa suzzo, sa prama ... Si deve togliere l'acqua che è come sporca, come una cosa ...
Si può iniziare la riproduzione dal rigo desiderato cliccandovi sopra. inizio brano
2012-2024
© www.rizegrike.com