Ελληνικές Ρίζες: η πύλη του γρίκου του Σαλέντο 🇮🇹
Η φωνή: η φωνή του γκρίκο σε δεκάδες ζωντανές ηχογραφήσεις.

Pascali: Εγώ δεν μπορούσα να δω το γάλα
ka ìkhe kafè ...Ότι υπήρχε καφέ...
Evò e' t'ùsoza torìsi o gàla, Δεν μπορούσα να βλέπω το γάλα (δεν μου άρεσε)
àrtena enghìzi n'o piào Τώρα το πρέπει να παίρνω
ghiakài elèune Γιατί λένε
ta pòja, (για) τα πόδια
a stèata ka e' kalò (για) τα οστά, που είναι καλό
o gàla. το γάλα.
Ce evò epiànno a spirì gàla, Και παίρνω λίγο γάλα,
ma αλλά
Esì ìkhato pròata, esì? Είχατε πρόβατα, εσείς;
ìde ... Είδες...
Nde, mài pròata, mai, Όχι, ποτέ πρόβατα, ποτέ,
en ìkhamo mài pròata emì! δεν είχαμε ποτέ πρόβατα εμείς!
kànnamo kammìa, Κάναμε μερικά,
spirì verdùra ce λίγο λαχανικά και
epulìsamo (τα) πουλάγαμε,
epulìamo quàrke, πουλάγαμε μερικά,
jakài (γιατί)
kanèa kìlo κάποια κιλά
ma en e' ka epulìsamo, αλλά δεν είναι ότι πουλάγαμε,
sakùndu ekànnune όπως κάνουν
traìnu àrtena, τώρα, καρότσια (γεμάτα),
koràffia sàna. (καλλιεργούν) χωράφια ολόκληρα.
Nde, Όχι!,
ekànnamo a morzài, κάναμε (καλλιεργούσαμε) ένα κομμάτι
jakài gristèrna γιατί η δεξαμενή
ìo cìni pu ìone. ήταν αυτή που ήταν (μικρή).
Na kài για να καλλιεργήσετε
pràmata fse verdùre πράγματα λαχανικών
tèli pùru nerò! θέλετε (χρειάζεστε) επίσης νερό!
ka dèpoi epulùsamo kammìa forà, Και επομένως πουλάγαμε μερικές φορές,
kammìa forà epulùsamo ambrò essu, καμιά φορά πουλάγαμε κοντά στο σπίτι,
kammìa forà pulùsamo pùru sti mèsi. καμιά φορά πουλάγαμε ακόμα και στην πλατεία.
ka evò rikordème Που θυμάμαι
ka pìamo, piànnamo που πηγαίναμε και παίρναμε

a veddhànzia την ζυγαριά
apù sti komùna, από το δήμο,
ecì ston dàzio ànzi ta ìkhe cìa ή μάλλον εκεί στο τελωνείο υπήρχε αυτή (η ζυγαριά).
ce depòi os èddie και μετά τους έδινες (πλήρωνες)
pòsso tèlane, όσο ήθελαν,
ettà ottò lìre, per esempiu επτά, οκτώ λίρες, για παράδειγμα,
a pràman ìu. μια τέτοια περίπτωση.
Si può iniziare la riproduzione dal rigo desiderato cliccandovi sopra. inizio brano
2012-2024
© www.rizegrike.com