Ελληνικές Ρίζες: η πύλη του γρίκου του Σαλέντο 🇮🇹
Η Γραμματικά στοιχεία: τα διάφορα γραμματικά σχήματα που συνοδεύονται από παραδείγματα.

Επιρρηματικές αναφορές, σύνδεσμοι, προθέσεις ...
🇮🇹 Εκφράσεις επιβεβαίωσης, άρνησης, αμφιβολίας

ùmme
Ναί || ùmme, ùmme, epào apòde! = Ναι, ναι, φεύγω!

dègghie
όχι || ìpa dègghe = Είπα όχι

den 'en e' ndè
δεν, ούτε || ndè , ndè, en ìda tìpoti ce e' ttèlo na fsèro tìpoti = Όχι, όχι, δεν είδα τίποτα και δεν θέλω να ξέρω τίποτα; δεν το θέλω ούτε λευκό ούτε κόκκινο

de!
όχι καταφατικά, αλήθεια! || pistèo ca pai calà iu, de! = Πιστεύω ότι πάει καλά έτσι, όχι! (αλήθεια!)

magàta magà
Καθόλου || e' ppào makàta ecì, 'stèi poddhì makrèa = Δεν πηγαίνω καθόλου εκεί, είναι πολύ μακριά

àremo àremu
ποιος ξέρει, ίσως, άραγε || e' to telo macata = Δεν το θέλω καθόλου

mi
όχι, ότι όχι || àremo etaràsso = Ίσως φύγω; àremo a ppàme = Ποιος ξέρει αν θα πάμε

sogèste
μπορεί να είναι || àmo pànta ambrò ìu ce mi fforìstu = Πήγαινε πάντα έτσι και μη φοβάσαι; vàle skupò na mi mme mpòsi = Πρόσεχε να μη με χτυπήσεις; mèno ettù na mi klàfsi = Μένω εδώ για να μην κλάψεις


elenco

2012-2024
© www.rizegrike.com