Ελληνικές Ρίζες: η πύλη του γρίκου του Σαλέντο 🇮🇹
Τα ρήματα: η Κλίση.

Η έγκλιση των γρικών ρημάτων

εισάγετε το ρήμα
Ενεργητική :
Παθητική:
Μέση :
Ρήμα:
Ενεργητική Απόδοση:
ενεστώτας
evòndìnno εγώντύνω
esùndìnni(s)
cinondìnni
emìndìnnome
esindìnnete
cinindìnnune

αόριστος
evòèndisaiovestii
esùèndise(s)
cinoèndise
emìndìsamo
esindìsato
cinindìsane
παρατατικός
evòèndinnaiovestivo
esùèndinne(s)
cinoèndinne
emìndìnnamo
esindìnnato
cinindìnnane

υπερσυντέλικος
evòìkha ndìsontaio avevo vestito
esùìkhe(s) ndìsonta
cinoìkhe ndìsontaegli ebbe vestito
emììkhamo ndìsonta
esiìkhato ndìsonta
ciniìkhane ndìsonta
Υποτακτική Μέλλοντας:
ενεστώτας
nandìso evòcheio vesta
nandìsi(s) esù
nandìsi cino
nandìsome emì
nandìsete esi
nandìsune cini

Υπερσυντέλικος
kaevò ìkha ndìsontache io avessi vestito
kaesù ìkhe(s) ndìsonta
naìkhe ndìsonta cino
naìkhamo ndìsonta emì
naìkhato ndìsonta esi
na ìkhane ndìsonta cini
Αοριστικός
naèndinna evòcheio vestissi
naèndinne(s) esù
naèndinne cino
nandìnnamo emì
nandìnnato esi
nandìnnane cini

υποτακτική αορίστου:
naìme|èkho ndimèna evò che io abbia vestito
naìse|èkhi(s) ndimèna esù
naè(kh)i ndimèna cino
naìmesta|èkhome ndimèna emì
naìsesta|èkhete ndimèna esi
naèkhune ndimèna cini
Υποτακτική:
Επιτακτική
Παροντικός
evòèndinnaiovestirei
esùèndinne(s)
cinoèndinne
emìndìnnamo
esindìnnato
cinindìnnane


Αοριστικός
evòìkha ndìsontaio avrei vestito
esùìkhe(s) ndìsonta
cinoìkhe ndìsontaegli avrebbe vestito
emììkhamo ndìsonta
esiìkhato ndìsonta
ciniìkhane ndìsonta
Επιτακτική:
ndìse esù vesti tu
asndìsi
ndìnnome
ndìsete
asndìsune

Μετοχή Ενεργητική:
Παρόντα
ndìnnontavestendo
Παρελθόν
ndìsontaavendo vestito

Μετοχή
ndimènovestito

Παρακείμενος Απλός
ime | èkho ndimèna ho vestito

Απαρέμφατο
ndìsivestireForma Passiva

evòime ndimènoio sono vestito
evòìmona ndimènoioero vestito
evòìrta ndimènoio venni vestito
na ìme ndimèno evòcheio sia vestito
evòìme stammèna ndimènoiosono stato vestito
evòìkha stasònta ndimènoioero stato vestito


Note


Στην κατασκευή της παθητικής φωνής χρησιμοποιήθηκε το ρήμα to be (ìme), εκτός από τον παρελθοντικό χρόνο όπου χρησιμοποιήθηκε το ρήμα to come (èrkome).
Μπορεί λοιπόν να συμβεί η μετοχή να ερμηνευθεί ως επίθετο του υποκειμένου.
Οι ερμηνείες είναι σωστές και στις δύο περι.
Πρώην.:
evò ìme vaftimèno = είμαι (είμαι) βαπτισμένος (παθητικός τύπος);
evò ìme vaftimèni = βαφτίζομαι (ονομαστική κατηγόρημα)
________________________________________________________
είναι επίσης δυνατή η σύζευξη ρημάτων που δεν υπάρχουν στη βάση δεδομένων των ρημάτων, σε αυτές τις περιπτώσεις η σύζευξη γίνεται κατ αναλογία και δεν θα υπάρχει ένδειξη της σύζευξης στα ιταλικά.

Αν το ρήμα έχει πολλαπλά σημασίες, το πρώτο από αυτά υπάρχουν στη βάση δεδομένων των ρημάτων.
Οι φωνές των ελάχιστα χρησιμοποιούμενων ή μη πλέον χρησιμοποιούμενων ρημάτων, για τα οποία δεν είναι δυνατή η επαλήθευση όλων των φωνών, κλίνονται με αναλογία.

Μέση κλίση:
Εισαγάγετε το ρήμα και επιλέξτε την επιλογή "μέση", π.χ. sianònno με την επιλογή "μέση" θα κλίνεται ως sianònnome
ή μπορείτε να εισαγάγετε απευθείας το sianònnome. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η δεύτερη επιλογή, δηλαδή να εισάγετε το ρήμα απευθείας στη "μέση μορφή"..Παρελθόν τέλειο:
- σε ορισμένες χώρες κατασκευάζεται με το ρήμα to have, π.χ.: ekho pimèna, σε άλλες (Martano) με το ρήμα to be, π.χ.: ime pimèna.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις υποδεικνύονται περισσότερες από μία μετοχές (π.χ.: mattemmèno - masomèno), σε αυτές τις περιπτώσεις και η κλίση του πρώτου όρου είναι στο «α», ακόμα κι αν αναφέρεται στο «ο».
Π.χ.: ime | εχω μαθεμενα - μασουμενα.

Στον παρελθοντικό χρόνο της υποτακτικής, αλλά ισχύει και για τον παρελθοντικό χρόνο, υποδεικνύονται δύο πιθανές κατασκευές, που δεν είναι εντελώς ισοδύναμες, με «κα» και με «να», π.χ.: pùru ka cìno to ìkhe meletìsonta... = ακόμα κι αν (ότι) το είχε διαβάσει ..., na ìkhe meletìsonta cio! = που να είχε διαβάσει (μελέτησε)!

Το δεύτερο πρόσωπο της προστακτικής τελειώνει με «ο», αλλά αν η φωνή είναι δισύλαβη συνήθως βγαίνει σε «ε», όχι σπάνια υπάρχει και μια μορφή στο "a" π.χ.: àmposo - àmpa - 'mpòse

Π.χ.:
natèo:
επιτακτική: nata; μετοχή: natào;
latrèo:
προστακτική: latra; μετοχή: latrào.

Ο αόριστος χρησιμοποιείται μόνο με το ρήμα σώζω (μπορώ), πολύ σπάνια με το ρήμα τέλω. Π.χ.: sozo pai, ìsoza mini, sòzonta fai = μπορώ να πάω, θα μπορούσα να περιμένω, να μπορώ να φάω. Χρησιμοποιείται και ως ουσιαστικό, π.χ.: to fai guaddhi o guai = το να τρως αφαιρεί τον κόπο. Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η υποτακτική, π.χ.: πρέπει να φάω, θέλουμε να πιούμε = enghizi ή enna fao, telome na pìome; να πάει στο Λέτσε = na pao o na pame es Luppiu. Για το αόριστο που χρησιμοποιείται ως προτροπή ή εντολή, χρησιμοποιείται η προστακτική, π.χ.: περπάτα, φύγε! = pratìsete, απατε άποδε!

2012-2024
© www.rizegrike.com