Ελληνικές Ρίζες: η πύλη του γρίκου του Σαλέντο 🇮🇹
Αίσωπος Οι μύθοι του Αισώπου μεταφράζονται στα ελληνικά του Σαλέντο και στα ελληνικά του Ασπρομόντε

Η προέλευση της γρικής γλώσσας του Σαλέντο(Γρίκο) και της γρικής γλώσσας της Καλαβρίας πιθανότατα χρονολογείται από την περίοδο της Μεγάλης Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, οι δύο γλώσσες εξελίχθηκαν και διαφοροποιήθηκαν αυτόνομα. Εδώ είναι δυνατόν να αντιληφθούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές συγκρίνοντας τα ίδια αποσπάσματα μεταφρασμένα στις δύο γλώσσες. Οι αφηγήσεις, οι παραμύθια του Αισώπου, προέρχονται από τη "γκλόσσα της Μπόβα" του Τζιοβάννι Αντρέα Κρούπι, εκδοθείσα υπό την επιμέλεια του "Πολιτιστικού Συλλόγου Jonica".

Οι μύθοι του Αισώπου
2012-2024
© www.rizegrike.com