Ελληνικές Rίζες: η πύλη του γρίκου του Σαλέντο 🇮🇹
Εγγραφές: δεκάδες Εγγραφές ηχογραφημένες με υποβοηθούμενη ανάγνωση. βίντεο; μεταφράσεις; συλλογές από διάφορους συγγραφείς.

Note
Προειδοποίηση:
Η μετάφραση των ιταλικών κειμένων, γενικά, δίνει προτεραιότητα στην λεκτική αντιστοιχία μεταξύ ελληνικών και ιταλικών όρων, εις βάρος της σύνταξης.
Οι ηχογραφήσεις, που γίνονται αυθόρμητα και τυχαία (τίποτα προετοιμασμένο), έχουν το ελάττωμα να υποφέρουν από όλα τα ενδιάμεσα στρώματα, διακοπές, άλματα, επικαλύψεις φωνών κ.λπ. που εμφανίζονται στον κοινό λόγο, αλλά και το προνόμιο να φωτογραφίζουν, σε αντίθεση με τα έργα (ποιήματα, πεζογραφία, άρθρα κ.λπ.), την πραγματική κατάσταση της γλώσσας στις αρχές του τρίτου χιλιετία.

Οι ηχογραφήσεις έγινε με απλά μη επαγγελματικά όργανα, άρα και η ποιότητα δεν είναι πάντα το καλύτερο.

κομμάτια διαλόγου που δεν είναι κατανοητά και που έχουν παραληφθεί επίτηδες υποδεικνύονται με τελείες


ξεκίνημα
2012-2023
© www.rizegrike.com